Studii universitare de licenta

bbv Universitatea „George Bariţiu” din Braşov are formulată propria politică de recrutare şi admitere a studenţilor şi o aplică în mod transparent şi riguros respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor fără nici o discriminare.
Universitatea dispune de Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenţă care se bazează pe competenţele academice ale candidatului şi are la bază Ordinul M.E.C.T.S. privind metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
Atragerea viitorilor studenţi la Universitatea „George Bariţiu” se face prin broşuri, pliante, afişe şi spoturi publicitare care prezintă facultăţile şi specializările şi descriu informaţii reale privind studiul, dotările şi facilităţile oferite. Potenţialii studenţi sunt informaţi în mod corect asupra posibilităţii obţinerii burselor de merit, scutirilor si reducerilor de taxe conform criteriilor din regulamentele universităţii şi facultăţii.
Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.
În Universitatea George Bariţiu din Braşov, admiterea la studiile universitare de licenţă se face pentru:
• cursuri la învăţământul cu frecvenţă (IF)
• cursuri la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
• cursuri la învăţământul la distanţă (ID)
Admiterea la programul de studii universitare de licenţă se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente, în limita locurilor stabilite în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat sau prin concurs de admitere dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul de locuri.
  • l2
  • l3
  • l4
  • l5
  • l6
  • l7
  • l8
  • l9
 
bbb
bbb
b4
b3
b2
ggg

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube