Misiune si obiective 


Misiunea de bază a universităţii este de educaţie, cadrele didactice şi studenţii desfăşurând şi activităţi de cercetare ştiinţifică.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Universitatea urmăreşte următoarele obiective principale:
• desfăşurarea, la un înalt nivel calitativ a întregului proces de învăţământ;
• dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovaţie, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, prin îmbogăţirea performanţelor intelectuale şi ale dezvoltării fizice şi sportive, precum şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor obţinute din acestea;
•formarea de specialişti, temeinic pregătiţi teoretic şi practic, în domeniile: juridic, economic, al educaţiei fizice şi sportului, precum şi în altele, capabili să răspundă cerinţelor şi nevoilor pieţei muncii;
• dezvoltarea personalităţii studenţilor promovarea unei atitudini de exprimare liberă creativă şi inovatoare a acestora, astfel încât, după absolvire, ei să devină cetăţeni educaţi şi de nădejde ai României;
• lărgirea cooperării cu instituţiile de învăţământ superior europene şi integrarea, treptată, a sistemului de învăţământ utilizat de către Universitatea „George Bariţiu”, în sistemul de învăţământ superior practicat de către acestea, atât din punct de vedere structural, cât şi al calităţii şi eficienţei;
• îmbunătăţirea şi lărgirea infrastructurii şi bazei materiale a Universităţii, inclusiv prin construirea unui campus universitar modern.

 

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube