Scurt istoric 

Universitatea "George Bariţiu'' din Braşov a fost înfiinţată în anul 2002 - prin Legea 483/2002, cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate:
• Facultatea de Drept cu specializarea Drept,
• Facultatea de Ştiinţe Economice cu specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor.
Au mai fost acreditate prin H.G. 944/2002; următoarele facultăţi şi specializări:
• Facultatea de Ştiinţe Economice cu specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune;
• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cu specializarea Educaţie fizică şi sport;
În anul 2009 au mai fost autorizate prin H.G. 1093/2009:
• Facultatea de Finanţe şi Bănci din Ploieşti cu specializarea Finanţe şi bănci;
• Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Ploieşti cu specializările Drept şi Administraţie publică - H.G. 707/2012
Prin O.M. 3433/09.03.2004 s-a infiintat Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D).
Prin O.M. 4666/01.09.2009 s-au acreditat programele de studii universitare de masterat la Facultăţile de Drept şi Ştiinţe Economice.
Universitatea, conform prevederilor Legii de Înfiinţare nr. 483/2002 şi a Legii 84/1995şi a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, a funcţionat şi funcţionează ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică,cu sediul în Braşov, str. Lunii nr. 6, ca parte a sistemului naţional de învăţământ superior şi are misiunea de bază "centrată pe educaţie".
Alături de celelalte instituţii de învăţământ superior din România, Universitatea "George Bariţiu" din Braşov prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică contribuie la pregătirea de specialişti şi cadre didactice, precum şi la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în diferite domenii.

 

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube