CICLUL I - Programe de studii universitare de licenta

 

Domeniul de licenta Specializarea /
Programul de studii universitare de licenţă;
Acreditare /
Autorizare provizorie
Forma de invatamant
Numar de locuri*
FACULTATEA DE DREPT DIN BRAȘOV      
Drept Drept
A / Legea 483/2002
 IF
400
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DIN BRAȘOV
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune
A / HG 944/2002
 IF
400
Administrarea afacerilor Economia Comerţului. Turismului şi Serviciilor
A / Legea 483/2002
 IF
400
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DIN PLOIEŞTI
Drept Drept
AP / HG 966/2011
 IF
75
Ştiinţe administrative Administraţie publică
AP / HG 1093/2009
 IF
75
Ştiinţe administrative Administraţie publică
AP / HG 966/2011
 IFR
50
FACULTATEA DE FINANŢE ŞI BĂNCI DIN PLOIEŞTI
Finanţe Finanţe şi Bănci
AP / HG 1093/2009
 IF
75
Finanţe Finanţe şi Bănci
AP / HG 966/2011
IFR 
50

Legendă:
A - Acreditare
AP - Autorizare provizorie 
* Conform H.G. 580/09.07.2014, Anexa 3, publicată în M.Of. 527/16.07.2014 

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube