Cercetarea științifică

 btn71  2010     • 2011      • 2012      • 2013   
 btn81  • 2010     • 2011      • 2012     • 2013
Alături de celelalte instituţii de învăţământ superior, Universitatea „George Bariţiu” din Braşov prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică contribuie la pregătirea de specialişti şi cadre didactice, precum şi la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în diferite domenii.
Universitatea „George Bariţiu” din Braşov şi-a dobândit un semnificativ prestigiu în comunitatea universitară naţională.
Cadrele didactice şi cercetătorii din Universitatea „George Bariţiu” din Braşov efectuează cercetare ştiinţifică şi elaborează studii ştiinţifice în domeniul de competenţă, potrivit solicitărilor structurilor din sistemul de învăţământ.
În conformitate cu Carta universităţii, UGB şi-a asumat, ca o finalitate strategică, dar şi ca o componentă fundamentală a procesului didactic, dezvoltarea cercetării ştiinţifice.
În scopul creşterii calităţii cercetării ştiinţifice Universitatea George Bariţiu îşi propune:
• Implicarea, în mai mare măsură, în proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică finanţate de fonduri naţionale şi internaţionale (granturi, programe Phare, programe pentru studenţi);
• Participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi peste hotare;
• Desfăşurarea unei susţinute activităţi de marketing cu privire la piaţa cercetării ştiinţifice;
• Crearea unui cadru stimulativ pentru desfăşurarea activităţii cercurilor ştiinţifice ale studenţilor;
• Stimularea diferenţiată a cadrelor didactice şi studenţilor, în raport cu participarea şi aportul la activitatea de cercetare ştiinţifică.
La nivel de facultăţi si departamente cadrele didactice desfăşoară activităţi de cercetare şi există planuri de cercetare ştiinţifice pe facultăţi.
  • c1
  • c2
  • c3
  • c4

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube